dilluns, 18 d’agost de 2008

Els sis punts del mètode I.
1. Les Parades de crestall.

Parada: Ractangle de terra d1'5 metres d'ample. La llargària pot variar. Per a horts familiars es recomana de 3 o de 6 metres.Crestall: Cobertura de fems de bassa modificat (compost), que es posa damunt la parada com a encoixinament, sense barrejar amb la terra.