dilluns, 25 d’agost de 2008

Els sis punts del mètode VI

Un cicle de rotació de quatre anys
La rotació és la successió de diferents cultius en un mateix terreny. Si conream plantes de la mateixa família botànica any rere any en el mateix lloc, propiciam que les malalties siguin més fortes i persistents. Al contrari, amb una bona rotació, amb el fet de plantar diferents famílies de plantes amb maneres vegetatives, sistemes radiculars i necessitats nutritives diferents, a més a més d'evitar en la mesura que puguem aquestes probables malalties, beneficiarem la terra i els cultius successius.
La rotació de quatre anys sobre quatre o més parades consisteix en traslladar cada any i en cada una de les parades les plantes de les diferents famílies botàniques que al començament, en dissenyar l'hort, hi hagim decidit plantar, fins a completar el cicle quadrienal, es a dir, totes les famílies han passat per totes les parades.
Aquest quadre simula les quatre parades amb les seves famílies i l'ordre de rotació que s'hauria de dur.