dilluns, 29 de setembre de 2008

Conclusions a la visita den Gaspar III.

- La importància dels camins de les parades:
Tothom que fa un hort pren molta consciència en la forma que li dóna, que hi ha de sembrar, quan ha de sembrar-ho, quin sistema de reg posarà, fins i tot quin mètode farà servir, etc. En aquest espai hem anat tractant aquestos temes i si no ho hem fet ho farem.
Però poca gent posa esment en els camins, espais que si no els planificam de forma conscient ens donara molts mals de caps.
La primera cosa a tenir en compta és l'amplària d'aquestos, si dosposam de prou espai es aconsellable que siguin prou amples, 1 metre és una bona mida per a les parades, sinò tenir en compta que menys de mig metre ens pot dur problemes a l'hora de manejar-mos per dins les parades.
Després poder disposar de camins al voltant de totes les parades ens facilitarà prou la feina per accedir-hi, la millor forma sol ser posar les 4 parades en creu, pero paral·leles també va prou bé.
Els camins son importants hi han de quedar ben plans i tenint en compte que estiguin al mateix nivell que l'interior de les parades abans de posar-hi el crestall, és a dir, hem d'anivellar les parades al mateix nivell que els camins.
Un consell és no llaurar abans de plantejar les parades i només fer-ho al seu interior, d'aquesta forma si no llauram els camins després, a força de pasar-hi, no es faran cap avall deixant al descobert els costats de les parades, això facilitaria l'evaporació de la humitat de l'iterior de les parades.
Si llauram també els camins es faran avall i despres haurem de picar-los per baixar els caires.

També és aconsellable fer un bon encoixinat "acolchado" als camins, hi ha vàries formes: posar lona antiherba, després hi podem afegir sobre alguns d'aquest materials, algues de les platjes (posidònia que du el mal temps a les costes), palla, triturat forestal, grava o qualsevol material que faci capa com fins i tot cartrò i paper triturat aquestos sense tintes de colors només negra.
El triturat forestal ens serà de gran utilitat per encoixinar els camins.
Amb aquesta acció aconseguim reduïr molt l'acció d'evaporació de la humitat, que ens surtin poques o cap herbes a això ens ajudarà molt la lona antiherba, i que l'aparença de les parades millori moltíssim.
 
Per tant, parau molta atenció al diseny també dels camins tant com a les parades i al seu acabat final.