divendres, 26 de setembre de 2008

Conclusions a la visita den Gaspar.

Després d'haver escoltat tots aquestos dies a en Gaspar durant el curs, en els temps morts i alguns altres ratets que he tengut el gran privilegi de compartir amb ell i atendre a la infinitat d'històries i anècdotes que té per contar he arribat a algunes conclusions que aniré desenvolupant aquestos dies:

- La salut de la terra és el que manté unes plantes sanes: això primer s'aconsegueix amb un bon compost, ben fermentat i a una temperatura molt alta, amb una mescla de fems d'animals per equilibrar-lo i la varietat de matèria orgànica més gran possible. A més aquesta salut ens la donaran els cucs de terra que aniran apareguent amb el temps i donant estructura a la nostra terra. He pogut comprovar de primera mà que per les galeries que aquestos fan baixa el compost que posam damunt la parada i arriba més avall del que ens pensam. Amb tot això evitam malalties a les nostres plantes i els arriba l'aliment necessari. Per tant aquesta estructura que agafa la terra de forma natural mai no hem de rompre-la ni cavant-la ni trepitjant-la.